Megjöttek a kormány rendkívüli döntései, amivel az energiaválság ellen harcol

Ezt olvasta már?

A csütörtöki Kormányinfón derült ki, hogy a kormány több intézkedésről is döntött, amivel a közelgő energiakrízisre reagál. Lássuk sorba, hogy ezeket hogyan szövegezte meg rendeletek és határozatok formájában.

Korlátozott földgázfogyasztás az állami intézményeknél

A legnagyobb figyelmet a csütörtöki bejelentésekből a 18 fokra fűthető állami intézmények terve kapta. Az ezzel kapcsolatos kormányrendelet “a Kormány 1438/2022. (IX. 9.) Korm. határozata a központi költségvetési szervek földgáz-beszerzésével összefüggő további kötelezettségvállalásairól” címet viseli. Ennek értelmében “a kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi költségvetési szervek vezetői a földgáz-beszerzések tekintetében a 2022. és 2023. évre, a központi költségvetési szerv részére megállapított, illetve a 2022. évet érintően a módosított működési célú kiadási előirányzatai felett további kötelezettséget vállaljanak, az 1. mellékletben foglaltak szerint. Az évenkénti többlet kötelezettségvállalás összege nem haladhatja meg a földgáz-beszerzés árváltozásából adódó igazolt mértéket”.

Pénzcentrum rezsikalkulátor Számold ki, mennyit kell majd fizetned a gázért, áramért augusztustól!

A mellékletben megtalálható, hogy a kórházak és szociális intézmények kivételével – ahogyan az Gulyás Gergely miniszter részéről elhangzott – az érintett költségvetési szervek a tavalyi fogyasztásuk 75%-át fogyaszthatják el idén. Fontos információnak tűnik, hogy ez a rendelkezés 2023-ra is érvényes lesz. Nyilvánvalóan azért, mert a fűtési szezon idén kezdődik, de jövő tavaszig tart majd.

Exportkorlátozás előkészítése

A Kormány 343/2022. (IX. 9.) Korm. rendelete a Magyarország energiabiztonsága szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről – szál a másik rendelet címe.

Ebben a kormány elrendelte, hogy a rendelet mellékletében meghatározott nyersanyag vagy termék esetében az energiapolitikáért felelős miniszter felé előzetesen be kell jelenteni, regisztrálni a külföldi értékesítést és az országból történő kivitelt, és csak az után történhet ez meg, ha a bejelentés tudomásulvételét visszaigazolták.

Később a rendeletből az is kiderül, hogy a bejelentés során a miniszter megvizsgálja arra vonatkozóan, hogy az energiahordozó külföldre történő értékesítése, illetve kivitele jelentős mértékben akadályozza-e vagy ellehetetleníti-e a Magyarország energiabiztonságának fenntartásához szükséges alapanyag-ellátást, veszélyezteti-e a közellátást, vagy jelent-e kockázatot az energetikai ellátásbiztonságra. Ha ezek a feltételek fennállnak, akkor a miniszter tájékoztatja az állami vagyonért felelős tárcavezetőt az elővásárlási vagy vételi jog gyakorlására vonatkozó álláspontjáról.

Vagyis a kormány az élelmiszerekhez és építőipari termékekhez hasonlóan kiviteli regisztrációról határozott, ami lényegében az exportkorlátozás előkészítését jelenti a gyakorlatban.

A rendelet érdekessége, hogy kimondja: “Magyarország stratégiai jelentőségű iparpolitikai céljainak érvényesítése, valamint műszaki biztonsági előírások és szempontok megtartása érdekében, egyes energiahordozók vonatkozásában e rendelet alkalmazása alól az iparügyért felelős miniszter felmentést adhat”. A rendeletet egyébként nem kell alkalmazni az energiahordozó bértárolására, valamint a Magyarország területén tranzitforgalom keretében átszállított energiahordozóra.

Könnyítés a lakóközösségek számára

Családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezményeket is megállapított a kormány egy másik rendeletével. Ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: eljáró hatóság) kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról – olvasható a kormány döntésében. Ez a hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja. Az eljáró hatóság a hatósági bizonyítvány kiadása során az építmény jogszerű használatát vélelmezi.

Ez a döntés minden bizonnyal szintén Gulyás Gergely csütörtöki bejelentésével függ össze. A miniszter arra a kérdésre, hogy a rezsicsökkentés módosítása miatt a tömeges társasházzá alakulást adminisztrációs nehézségek akadályozzák, Gulyás Gergely elárulta: a kormány ezen a téren könnyítést tervez, a 4-nél kevesebb lakásból álló, de még nem társasházként működő közösségek esetén. Elég lesz nekik egy hatósági bizonyítványt megkapniuk, ez esetben pedig megosztható majd a fogyasztás, különálló fogyasztó lakásoknak fognak számítani. És minden lakásra érvényes lesz egyesével az éves kedvezményes átlagfogyasztási mennyiség, amely mellett olcsón jutnak gázhoz és villamos energiához.

Ugyanez a rendelet rendelkezik arról is, hogy az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet kiegészül. Ez az a júliusi kormányrendelet, amely a rezsicsökkentés visszavágásának részleteit tartalmazza, vagyis hogy az átlagfogyasztás felett már piaci árat kell fizetniük az érintetteknek. A mostani kiegészítés így szól:

A tetőtér-beépítésre igénybe vehető családi otthonteremtési kedvezményt igénybevevők számára biztosított kedvezmény.

7/B. § A lakossági fogyasztó az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti új lakáshoz kapcsolódó lakáscélú állami támogatásról szóló támogatói okirat bemutatása esetén jogosult igénybe venni a többletdíjkedvezményt.

Egy másik rendeletben a társasházzá alakuló tulajdonközösségek számára tesz könnyítést a kormány.

Valamint gondolt a napelemet, napkollektoros rendszert telepítő társasházak gondjaira is. A közös tulajdonban álló épületrészre – a társasházközösség közös költségének csökkentése érdekében telepítendő és üzemeltetendő – napkollektor, napelemes rendszer (a továbbiakban együtt: rendszer) telepítését és üzemeltetését a közgyűlés, illetve a megismételt közgyűlés a jelen lévő tulajdonostársak tulajdoni hányada több mint felének szavazatával megtilthatja. Vagyis nem kell egyhangú szavazás a telepítéshez.

Lépés a vállalatok miatt

A veszélyhelyzet ideje alatt a vállalkozások folyamatos energiaellátásának biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről is döntött a kormány. A szombaton már hatályba is lépett rendelet szerint “a villamosenergia- és földgáz kereskedelmi engedélyes társaságok a gazdasági társaságok részére történő ajánlatadás során a vállalkozások folyamatos energiaellátása érdekében tekintettel kell, hogy legyenek a kockázatkezelési szempontokon túl a gazdasági társaságok korlátos biztosítéknyújtási képességére abban az esetben is, ha ezzel a fogyasztók gazdasági erejét (hitelképességét) és biztosítéknyújtási képességét meghaladó mértékben vállalnak fel nemfizetési kockázatot”.

Címlapkép forrása: Getty Images

Legfrissebb a témában

Még több hasonló cikk a témában