Mit jelent a háború, mint „klasszikus” vis maior esemény?

Ezt olvasta már?

Vis maior fogalma

1. Ha a szerződés tartalmaz vis maior klauzulát

Alapvetően a magyar jog nem határozza meg a „vis maior” fogalom egységes jelentését, így a szerződő felek feladata ezt és az ahhoz fűzött jogkövetkezményeket meghatározni a szerződésben.

2. Ha a szerződés nem tartalmaz vis maior klauzulát

Abban az esetben, ha a felek a vis maior fogalmában nem állapodtak meg, a Ptk. szabályai szerint a vis maior vezethet ahhoz, hogy a nem teljesítő félnek ne kelljen szolgáltatnia ill. elfogadnia a másik fél teljesítését és ne kelljen kártérítést fizetnie. Vis maior eseménynek tekinthetők bizonyos politikai-társadalmi események is, egyik „klasszikus” esete a háború. Amennyiben pl. a háborús helyzettel érintett területeken leáll a termelés, vagy annak egyes részei és emiatt a szállítási határidők nem tarthatóak ill. a megrendelések nem kerülnek leadásra, valószínű a vis maiorra történő hivatkozás.  Mindenképpen a vis maiorra hivatkozó félnek kell azonban bizonyítania, hogy a „szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje”. Amennyiben pl. rendelkezésre állnak olyan védő intézkedések, amelyek lehetővé teszik a termelés folytatását, pl. alternatív beszerzési forrás, a vis maiorra történő hivatkozás nem lesz sikeres.

Tehát, a nem teljesítő félnek kell bizonyítania, hogy (i) a szerződésszegéshez vezető körülmény a háborúval közvetlen összefüggésben van; (ii) ésszerű ráfordítások mellet sem elvárható a háborús következmény elkerülése, és (iii) a szerződés megkötésének időpontjában a háborús helyzettel és annak a konkrét esetben felmerült következményeivel még nem lehetett számolni.

Az egyedi szerződésekben, ÁSZF-ben el lehet térni a törvényes jogkövetkezményektől, és beszállítói vagy beszerzői oldalról előnyösebbé tenni. Ezért ajánljuk az egyedi szerződések, ÁSZF-ek ellenőrzését és esetleges módosítását.

Szerződéses kötelezettség

1. Még nem teljesített szolgáltatásról van szó

Vis maior esetén, amennyiben ténylegesen bizonyítható, hogy a vis maior esemény miatt nem teljesíthető egy adott szerződéses kötelezettség, a szerződő felek mentesülhetnek a szerződésben vállalt kötelezettségek alól.

2. Már teljesített szolgáltatásról van szó

Abban az esetben azonban, ha az egyik fél már teljesítette a szerződéses kötelezettség rá eső részét (szolgáltatást szerződésszerűen teljesítette), a másik fél sem tud sikeresen a vis maior eseményre hivatkozni. Azaz amennyiben egy partner a szerződéses kötelezettség, egy adott szolgáltatást már teljesített, úgy a vis maior eseményre hivatkozással nem tagadható meg a szolgáltatás ellenértékének kifizetése.

3. Egyéb költségek

Abban az esetben is, ha a felek a szerződéses kötelezettségük alól mentesülnek a vis maior okán, felmerülhetnek egyik vagy mindkét félnél olyan fix költségek, melyek a szerződés teljesítésétől, a szolgáltatás szünetelésétől függetlenül terhelik az adott felet. Amennyiben a felek között fennálló szerződés a vis maior klauzula körében erre nem tér ki, úgy ez a felek megállapodására van bízva. (Pl. mindkét fél fizeti a saját költségét, vagy költségmegosztásban állapodnak meg).

4. Hivatkozás a vis maiorra

Abban az esetben lehet tehát jó eséllyel vis maiorra hivatkozni, amennyiben bizonyítható, hogy a háborús konfliktus – ami a vis maior esemény – szoros összefüggésben van a szolgáltatás nyújtása, pénzfizetés, megrendelés, szolgáltatás átvételének ellehetetlenülésével. A kommunikáció fontos, hiszen vis maior esetén a feleknek az együttműködési kötelezettségük miatt tájékoztatniuk kell egymást. A tájékoztatás megfogalmazása lényeges lehet egy esetleges jogvitában.  

Vis maiorra történő hivatkozáskor fontos a pontos megfogalmazás!

Reméljük fentiekkel segítséget tudtunk nyújtani a jövőben felmerülő kérdésekhez, ill. a partnerekkel történő egyeztetésekhez, azt azonban jelezni szeretnénk, hogy általános szabály hiányában a vis maior jogkövetkezményei, az arra történő hivatkozás mindig az adott körülményektől, szerződéses feltételektől függ.

A címlapkép forrása: Sergei Malgavko\TASS via Getty Images

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Kérjük, írja be véleményét!
írja be ide nevét

Legfrissebb a témában

Booking.com

Még több hasonló cikk a témában