JÁTÉK AZ ADVENTI ANGYALKÁVAL

Ezt olvasta már?

“Van ilyen!” – mondta a vőlegény a borostás, pörköltszaftos

A Várban lépett egy az esküvőjére igyekvő pár mellé a miniszterelnök. „Nem borotválkoztam, az unokáim összekentek pörköltszafttal, tehát…” E szavakkal lépett oda Orbán...

Semmi rózsaszín füst, semmi díszes körítés

Ez itt a Majomsziget. A Majomsziget Molnár Róbert jogász, a dél-alföldi Kübekháza polgármesterének október óta rendszeres, hétvégenként jelentkező rovata az Azonnalin. Jó olvasást kívánunk!...

Hát akkor most majd így élünk – útmutató a harmadik hullám “legyőzése” utáni mindennapokhoz

Egy sor enyhítést jelentett be miniszterelnök a Kossuth rádiónak péntek reggel adott interjúban. Orbán Viktor arról beszélt, hogy a hétvégére a koronavírus-fertőzés ellen legalább...

Depressziós menyasszonyok, boldogtalan arák, avagy az esküvő utáni depresszióról

Az esküvőig a szerelmesekre ezer elintéznivaló, rengeteg rohangálás és idegeskedés vár, szinte észre sem veszik, már az oltár előtt állnak és amilyen gyorsan jött,...

JÁTÉKSZABÁLYZAT

Jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Pozitívum Press Kiadó (székhely: 1122 Budapest, Diós árok 37.) által szervezett promóciós játék (a továbbiakban: Játék) leírását, valamint az abban történő részvétel feltételeit tartalmazza. A Játék jelen Szabályzata – mely az adatkezelési tájékoztatót is magában foglalja – a Kiadó által üzemeltetett Esküvő Trend Magazin Instagram és Facebook oldalán jelenik meg.  A Játékos (lásd lent) a Játékfelületen lévő poszt alatti kommenteléssel fogadja el a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játék szervezője és lebonyolítója: az Esküvő Trend Magazin Kiadója. A Játékos a Játék leírásában részletezett kritériumok és feltételek alapján feltüntetett posztok alatti kommenteléssel automatikusan részt vesz a Játékban, és ezzel maradéktalanul elfogadja jelen Szabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy az adatai beküldése előtt kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Játékost kizárólagos döntése alapján a Játékból kizárni.
A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXXIV. törvény hatálya alá. A játékot a Facebook vagy az Instagram semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi.

2. A Játékban résztvevő személyek A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy.
A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Szabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. A Játékban való részvétellel a Játékos az adatkezelési rendelkezések előzetes megismerését és elfogadását kifejezetten elismeri.A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
a Szervező, a Játék lebonyolításában közreműködő személyek, a Magazin tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottja és mindezek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 2. pont szerinti hozzátartozói; a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5/C § (1) szerint összeférhetetlen személyek.
A Szervező diszkrecionális döntése alapján kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását. Amennyiben a Játékos a jelen Szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a játékból automatikusan kizárásra kerül.  

3. A Játék időtartama
A Játék 2020.11. 25-12. 23-a éjfélig tart.
Sorsolás: 2020.12.24 én.  

 4. A Játék leírása A Játék lényege, hogy a Játékos az Esküvő Trend Magazin Instagram és/vagy Facebook oldalán teljesítse a posztba tőle kért feladatokat.  A nyertesek a kihirdetésük előtt ellenőrzésre kerülnek.
Egy játékos dupla eséllyel játszik, ha mindkét közösségi oldalunkon teljesíti a tőle kért feladatokat.
A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

6. Nyeremények A Szervező 3 nyertest hirdet, de fenntartja azt a jogot, hogy az itt felsorolt nyereményen túl további nyereményeket is kisorsoljon, ha sportszerűséget tapasztal.

7. Eredményhirdetés Az eredményhirdetésre 2020. december 24-én kerül sor a Szervező székhelyén, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott feljegyzés készül.
Az eredményhirdetés alkalmával 3 Játékos kerül kiválasztásra, minden nyeremény tekintetében 1 fő pótnyertes kiválasztására is sor kerül. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyeremény átvételével kapcsolatban a kiküldött értesítést követő 5 munkanapon belül nem ad semmilyen visszajelzést, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe további pótnyertes már nem léphet. Amennyiben a sorban utolsó helyen álló pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a Szervező tulajdonában marad.

8. A Nyertesek értesítése A Nyertest a Játékra történő kommenteléskor megadott Instagram és /vagy Facebook profilon az eredményhirdetést követő 2 órán belül értesítjük. A Nyertes azonosításához és a nyeremények kézbesítéséhez szükséges a pontos név, e-mail cím, telefonszám, lakcím megadása.

9. A nyeremény kézbesítése, átvétele A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A nyeremény kézbesítésével kapcsolatos észrevételek és reklamációk a Szervezőnél tehetők meg. Amennyiben a Nyertes az értesítést követő 3 munkanapon belül nem jelez vissza a kiértesítésre, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.

10. Adatkezelés A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül. A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önként és megfelelő, előzetes tájékoztatás birtokában történt. A személyes adatok kezelésének jogalapja a Játékosok önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata -, amely a Játékban való részvétellel a jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik, továbbá a kisorsolt Játékos(ok) esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:
Nyeremény kézbesítése –

Játékos neve
Játékos azonosítása
Játékban való részvétel
Értesítése a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban.
Kellemes játékot, sok izgalmat és szép adventi készülődést kívánunk!

- Advertisement -
- Advertisement -

Legfrissebb a témában

Fogyásra utasította a koszorúslányt a menyasszony – nlc.hu

Megint elgurult egy menyasszonynak a gyógyszere, és elképesztő dolgokat kért a koszorúslányoktól a nagy napra. A megdöbbentő követelésekről az egyik koszorúslány számolt be a...

Megnyílt a La Casita, ami hivatalosan is a legcukibb hely a városban

Levesek és főzelékek Mamma mia! Cukormentes Igen, jól olvastátok! ...

Nagyiféle sütikre és zserbófagyira bukkantunk a Kazinczy utcában

Megúszós sütik Tökéletes nyári desszert! Mindig nagyon inspiráló olyan emberekkel találkozni, akik megelégelve a mókuskereket,...

Az édes ízek nyertek múlt héten

Ezt igazából gyerek nélkül is lehet élvezni 😀 Megúszós sütik Tökéletes nyári desszert!...

Két év előkészület után megnyitott Pesti István séf új étterme Tatán

Levesek és főzelékek Mamma mia! Cukormentes Igen, jól olvastátok! ...
- Advertisement -

Még több hasonló cikk a témában

- Advertisement -