Könnyű jogosítványszerzést ígért egy csaló, aki hétmillió forintot szedett így össze

Ezt olvasta már?

Húsz esetben sikerült elhitetnie a férfinak, hogy a gyorsított tanfolyammal jogosítványt lehet szerezni.

Az ügyészség vád­irata sze­rint a rossz anya­gi hely­zet­ben lévő, mun­ka­nél­kü­li férfi két évvel ezelőtt kitalálta, hogy jogosít­vá­nyok­kal kap­cso­la­tos csalásokkal jut majd pénzhez. Infor­má­ci­ó­kat, nyom­tat­vá­nyo­kat gyűjtött az inter­neten, majd azt ajánlotta több ismerősének is, hogy tud olyan iskolát, ahol gyorsan lehet jogosítványt szerezni, illetve az autósiskola dolgozójának adta ki magát.  

Volt, hogy elment egy sértettel valamelyik autósiskola közelébe, ahol nyomtatványokat íratott alá, ennek alapján elkért akár 250 ezer forintot is tandíjként. Azon­ban hiába telt az idő, nem intéz­ke­dett, de volt, hogy továb­bi 135 ezer forin­tot elkért egy fér­fi­tól, aki­nek kitöl­tött egy veze­té­si kar­tont, egy for­gal­mivizsga-minősítő lapot, vala­mint egy veze­tőiengedély-igénylő adat­la­pot – írja az ügyészség oldala. A kartonra a saját céges bélyeg­ző­jét, az inter­net­ről letöl­tött forgalmivizsga-minő­sí­tő lapra az édes­ap­ja vál­lal­ko­zá­sá­nak bélyeg­ző­jét nyom­ta rá, a veze­tőiengedély-igénylő adat­la­pot pedig egy inter­ne­tes oldal segít­sé­gé­vel készí­tet­te, és rászer­kesz­tet­te az ille­té­kes kor­mány­hi­va­tal pecsét­jét. Az átvert ügyfelének pedig bizonygatta, hogy meg fogja kapni a jogosítványát.

Más esetben az okmányiroda nevében küldött hamis tájékoztatást, hogy elkészült és átvehető a jogosítvány, de ez tanfolyam és vizsgák hiányában természetesen nem is lehetett volna igaz. Volt olyan sértett is, aki végül nem adott neki pénzt, mégis kapott értesítést a vezetői engedélye elkészültéről. A férfi a két év allatt a sér­tet­tek­nek több mint hétmil­lió forint kárt oko­zott, mely­ből össze­sen 770 ezer forintot meg is térített néhány sértettnek. Az ügyészség börtönbüntetés kiszabását, közügyektől való eltiltást, valamint vagyonelkobzást is indítványozott.

Legfrissebb a témában

Még több hasonló cikk a témában